Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

Proiecte | Spital Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta din Ilfov

Proiectul depus de SCJIF in parteneriat cu CJIF a primit finantare din PNRR

Dotarea secției de terapie intensivă pentru nou născuți a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov– se va realiza prin proiectul depus spre finantare în cadrul Componentei 12: Sanatate aferent Planului Național de Redresare și Reziliență al României care a fost aprobat, iar in perioada urmatoare se va finaliza procesul de semnare a contractului de finantare.
Ministerul Sănătății a finalizat evaluarea proiectelor depuse în cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.3/Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, Componenta 12: Sănătate. Evaluarea cererilor de finanțare s-a realizat conform normelor și metodologiei aprobate de Comisia Europeană prin Ghidul beneficiarului.
Bugetul total eligibil al proiectului aprobat spre finantare este de 218.125 lei fara T.V.A.

Descarca document »
Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la SCJUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale.
Componenta 1: Componenta 1 - REACT EU - Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale.
Axa Prioritară: Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU.
Operaţiunea: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale.

Beneficiari: Liderul de proiect - Partenerul 1: Județul Ilfov – Consiliul Județean Partenerul 2 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov Loc de implementare: Str. Bulevardul Basarabia nr. 49-51, Sector 2, cod poștal 022104, Municipiul București, România. Dată de începere a proiectului: 04.04.2022. Dată finalizării proiectului: 10.07.2023.

Descarca document »
Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu-lansare proiect

Investiția este cofinațată din Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanțare nr. 1309/04.04.2022, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Componenta 1 - REACT EU - Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice care utilizează fluide medicale.
Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 prin creșterea gradului de securitate la incendii în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
Pentru a preîntâmpina producerea incendiilor, pierderea de vieți omenești și pierderile materiale semnificative, prin proiect se vor realiza lucrări de montare a unui sistem centralizat de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu de ultimă generație, capabil să gestioneze și să proceseze informațiile primite de la echipamentele de detecție incendiu amplasate în toate corpurile spitalului.
Realizarea investiției presupune, de asemenea, un management de proiect eficient, inclusiv un management financiar corect, sprijinit de un audit financiar de calitate și o promovare adecvată a proiectului, conformă cu cerințele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.
Valoarea totală a proiectului, integral eligibilă și care va fi finanțată 100% din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională): 741.000 lei cu TVA (echivalentul a 150.000 Euro).
Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă în perioada 04.04.2022 - 10.07.2023

Descarca document »