Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

Legislatie | Spital Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta din Ilfov

Legea nr. 95 din 14.04.2006

Legea nr. 95 din 14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:

 

Descarca document »
Hotărâre nr.1014 din 10.09.2002

Hotărâre nr. 1014 din 10.09.2002 privind reorganizarea unor unități sanitare

Descarca document »
OMS nr. 914 din 26.07.2006

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914 din 26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare,cu modificările și completările ulterioare

Descarca document »
Hotărârea nr. 521 din 26.05.2023

Hotărârea nr. 521 din 26.05.2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,cu modificările și completările ulterioare 

Descarca document »
Ordinul CNAS nr.1.857/441/2023

Ordinul CNAS nr.1.857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

Descarca document »
Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21.01.2003

Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21.01.2003, cu modificările și completările ulterioare   

Descarca document »
Ordinul nr. 1488/2022

Ordinul nr. 1488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 619/360/2014

Ordinul nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 861/23.07.2014

ORDIN Nr. 861 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

Descarca document »
H.G. nr. 389/13.05.2014

HOTĂRÂRE Nr. 389 din 13 mai 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Descarca document »
Ordinul M.S./C.N.A.S. nr. 648/406/03.06.2014

ORDIN Nr. 648/406 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordin 648/406 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 1503/1009/11.12.2013

ORDIN Nr. 1503/1009 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Descarca document »